Stichting ikibuntu

Uniek concept in de aanpak van leefstijlgerelateerde aandoeningen

STICHTING IKIBUNTU

Stichting IkiBuntu ontwikkelt unieke concepten in het voorkomen & herstellen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Ze focust op de mens als geheel, in relatie tot het steunend netwerk en de omgeving. Daarbij maakt ze gebruik van de kennis en inzichten van een grote groep enthousiaste zorgprofessionals. Uit ervaring blijkt dat mensen na twee weken al de eerste stappen zetten in het ervaren van een positieve gezondheid en binnen drie maanden kunnen herstellen van leefstijlgerelateerde aandoeningen.

IKIBUNTU

IkiBuntu is een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai en het Zuid Afrikaanse woord Ubuntu.


Ikigai wordt in Japan gezien als de sleutel naar een betekenisvol leven. Het komt voort uit datgene wat jij belangrijk vindt, waar jij van houdt, wat je goed kan en waar je de wereld mee wilt dienen.


Ubuntu komt voort uit culturele tradities van gemeenschappen in Zuidelijk Afrika. In verbinding met elkaar en de omgeving kunnen wij bestaan. Samen dragen we zorg voor elkaars gezondheid, veerkracht en vitaliteit.

METHODE

IKIBUNTU

IkiBuntu is een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai en het Zuid Afrikaanse woord Ubuntu.


Ikigai wordt in Japan gezien als de sleutel naar een betekenisvol leven. Het komt voort uit datgene wat jij belangrijk vindt, waar jij van houdt, wat je goed kan en waar je de wereld mee wilt dienen.


Ubuntu komt voort uit culturele tradities van gemeenschappen in Zuidelijk Afrika. In verbinding met elkaar en de omgeving kunnen wij bestaan. Samen dragen we zorg voor elkaars gezondheid, veerkracht en vitaliteit.


Stichting IkiBuntu ontwikkelt unieke concepten in het voorkomen & herstellen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Ze focust op de mens als geheel, in relatie tot het steunend netwerk en de omgeving. Daarbij maakt ze gebruik van de kennis en inzichten van een grote groep enthousiaste zorgprofessionals. Uit ervaring blijkt dat mensen na twee weken al de eerste stappen zetten in het ervaren van een positieve gezondheid en binnen drie maanden kunnen herstellen van leefstijlgerelateerde aandoeningen.  

METHODE

CONCEPT

Stichting IkiBuntu wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan creëren van een nieuw zorgsysteem. Een systeem waarbij de focus ligt op de Zorg voor Gezondheid en niet langer op ziekte en zorg. Dit doet ze door in co-creatie met zowel burgers, zorgprofessionals, ondernemers als ook met de omgeving initiatieven te ontplooien op het gebied van voor- en nazorg bij leefstijlgerelateerde aandoeningen.  


Het concept is om meerdere redenen uniek te noemen. Allereerst de locatie: een prachtig voormalig klooster in Zenderen met 80 kamers, vanwaaruit invulling gegeven wordt aan de zes gezondheidspijlers van de Blue Zones: steunend netwerk, voedend eten, natuurlijk bewegen, bewust ontspannen, betekenisvol leven en uitgerust wakker worden. 


Uniek is ook dat  er géén gebruik gemaakt wordt van een programma. Iedereen wordt gezien als deelgever en draagt naar vermogen bij aan zowel ideeën, plannen, acties en bekostiging. Dat betekent dat iedereen welkom is, ook als je niet financieel kunt bijdragen en toch graag wilt herstellen van lichamelijke en/of psychische klachten. 

Pionier

Stichting IkiBuntu is pionier in het opzetten van een nieuw gezondheidszorgsysteem. Een systeem met de focus op gezondheid & gedrag en niet langer op ziekte & zorg. Het unieke van het ontwerp is dat iedereen hierin kan participeren. Gezondheid herbergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid: samen dragen we zorg voor elkaars veerkracht en vitaliteit. Door deel te nemen aan diverse initiatieven van IkiBuntu, ontdekken professionals en burgers samen, hoe men invulling wil geven aan een veerkrachtig & vitaal leven.


Het concept van IkiBuntu is een antwoord op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Op 1 januari 2020 hadden ruim 10,2 miljoen mensen in Nederland (59% van de Nederlandse bevolking) één of meer chronische aandoeningen. Veel van deze aandoeningen zijn leefstijlgerelateerd en hebben dus een sterke link met leefstijl. 

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft op dit moment overgewicht en de verwachting is dat in 2040 zestig procent van de Nederlanders overgewicht heeft. Overgewicht is een belangrijke voorspeller voor het krijgen van diabetes type 2 en kanker. Op dit moment krijgt 1 op de 3 Nederlanders de diagnose kanker. 750 mensen krijgen wekelijks de diagnose diabetes type 2. De impact hiervan op de ervaren gezondheid en ziektelast is enorm.


Het huidige zorgsysteem blijkt onvoldoende instaat om het tij te keren. Tijd om afscheid te nemen van dit oude systeem, dat piept en kraakt aan alle kanten: de ziektelast neemt toe, het kost meer dan 100 miljard per jaar en de personeelstekorten zijn overal voelbaar...

Onze locatie in het voormalige klooster van Zenderen

Ervaringen van deelnemers

'''Het diabetes herstelplan heeft mijn leven veranderd. Ik had geen zin in een langdurig traject van 12 maanden of langer en zocht een persoonlijke aanpak. Niet voorgekauwd uit een boek maar praktisch, direct toepasbaar en gekoppeld aan persoonlijke coaching.Van continu klachten en ziek zijn naar medicatievrij leven. Ook viel ik bijna 9 kilo af! Ontzettend dankbaar dat ik via mijn werkgever in aanraking kwam met STICHTING Ikibuntu. 
Bart - Deelnemer concept Diabetesherstel
''IK HOORDE BLIJ TE ZIJN NADAT MIJN CHEMO BEHANDELINGEN ACHTER DE RUG WAREN, MAAR IK VOELDE MIJ EEN VAATDOEK. Om die reden had ik ook geen zin in zware psychologische of fysieke nazorg. DANKZIJ mijn verzekering kwam ik in aanraking met het PROGRAMMA VAN stichting IKIBUNTU. ik VOEL IK MIJ WEER ENERGIEK EN werk inmiddels weer 2 dagen per week. Henriet Nijenhuis- Deelnemer concept Nasorg

Onze concepten zijn ONTWIKKELD vanuit co-creatie MET artsen & zorgproffesionals

William Cortvriendt

William Cortvriendt is in Nederland bekend geworden met zijn bestseller 'Hoe word je 100'.

In 2016 schokte hij de medische wereld door in de zes miljoen keer bekeken televisieserie 'Hoe word ik 100' aan te tonen dat de voordelen van de door hem geadviseerde gezonde leefstijl niet alleen theoretisch zijn. De deelnemers van de televisieserie – die allen leden aan ernstige gevolgen en complicaties van diverse chronische welvaartsziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten – herstelden binnen vijf maanden en voelden zich weer gezond. De veranderingen in leefstijl zorgden er bovendien voor dat de deelnemers in hoog tempo overgewicht verloren. In  zijn boek 'Kankervrij' wordt duidelijk uitgelegd wat kanker is, hoe het ontstaat, hoe we het in veel gevallen kunnen voorkomen, en wat we zelf kunnen bijdragen aan onze eigen strijd om kanker te overleven.

pASCALLE NAESSENS

Pascale Naessens is het boegbeeld geworden van de pure en gezonde voeding. Een aantal van haar boeken werden inmiddels vertaald in het Frans, Engels, Duits en Chinees. 


"Mijn manier van eten vertrekt niet vanuit wilskracht, maar vanuit de voeding zelf. Schakel over op natuurlijke voeding en je zult zien dat je anders begint te voelen en anders begint te denken. Dat je niet meer hunkert naar die industriële gemaksvoeding. Omdat je hersenen een constructieve relatie hebben met natuurlijke voeding, omdat je lichaam dat soort voeding wel herkent en er wel signalen worden doorgegeven van verzadiging en voldaanheid."Hanno pIJL 

Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en heeft aan de wieg gestaan van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Hij schreef samen met Karine Hoenderdos boeken voor patiënten met diabetes mellitus (Diabetes type 2? Maak jezelf beter) en hart- en vaatziekte (Hart- en vaatziekten? Maak jezelf beter).


Hanno heeft speciale belangstelling voor het verband tussen leefstijl en chronische ziekten. “Er komt een tsunami van leefstijl gerelateerde chronische ziekten op ons af die worden veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en een verkeerde leefstijl. Ons ‘westerse’ voedingspatroon, en ons gebrek aan beweging en slaap, teveel stress, roken en alcohol, spelen daarbij een grote rol. Aanpassing van leefstijl is een bittere noodzaak om leefstijl gebonden aandoeningen te voorkomen en optimaal te behandelen''.

Inès von rosenstiel

Inès von Rosenstiel heeft een bijzondere staat van dienst. Ze is kinderarts en consulent bij de Integrative Medicine-polikliniek Oncologie in het van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Ook werkt ze als ‘Integrative Medicine’-expert in het Haga Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Verder is zij een van de oprichters van het NIKIM (Nationaal informatie- Kennisplatform voor Integrale Geneeskunde) en richtte in Nederland voor zowel kinderen als volwassenen IM-poli’s op.


Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche erkend en betrokken wordt bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijk herstel worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

wout peters

Als ambulanceverpleegkundige komt hij wekelijks in aanraking met de gevolgen leefstijlgerelateerde aandoeningen. In de afgelopen 25 jaar heeft hij als professional vooral de symptomen van deze aandoeningen kunnen behandelen. En in de acute fase is dat natuurlijk prachtig om te mogen en kunnen doen, maar het begon hem ook steeds vaker tegen te staan: wel de symptomen behandelen, maar niet de oorzaak aan kunnen pakken.


Als Master Healthy Ageing Professional ligt de focus nu volledig bij Stichting IkiBuntu. De beweging op gang brengen van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Samen met heel veel professionals helpen het nieuwe gezondheidssysteem geboren te laten worden. Vanuit Ikigai & Ubuntu: een systeem waarin we leren zorg te dragen voor elkaars gezondheid en gedrag. Van pathogenese naar Salutogenese. Van preventie naar Amplitie.

Rineke dijkinga

Rineke is opgeleid als natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut. Van 2003 tot 2017 runde ze een praktijk voor orthomoleculaire en natuurgeneeskunde in Sellingen en begeleidde ze duizenden mensen met chronische klachten op het gebied van voeding & leefstijl. Daar ontdekte ze dat veel mensen onbewust, ongewild en zeker onbedoeld voeding eten die hun klachten veroorzaakt, in stand houdt of verergert. De kennis van Rineke wordt binnen alle concepten van Stichting IkiBuntu toegepast.

Ikibuntu concepten

concept diabetesherstel