Fysieke locatie Diabetes

Deelgeven

In de Zorg voor Gezondheid maakt Stichting IkiBuntu gebruik van Participatief Actieonderzoek (PAO) dat in de uitwerking ervan leidt tot een unieke samenwerking tussen werknemers, werkgevers, burgers, gemeenten, zorgprofessionals en verzekeraars.

Binnen PAO spreken we niet van deelnemers, maar van deelgevers: iedereen draagt naar vermogen bij (geeft een deel) aan ideeën, plannen, uitvoering en bekostiging. Op deze manier wordt eigenaarschap gecreëerd, omdat de deelgevers zelf regie en verantwoordelijkheid nemen voor de oplossingsrichtingen die in de Zorg voor Gezondheid ontstaan.

Bovenstaande leidt tot deelgeverschap op verschillende niveaus


Werknemers/burgers

Welke ideeën en plannen heb jezelf t.a.v. je gezondheid en gedrag? Waar kun je in de omgeving direct gebruik van maken, wat is er al aanwezig? Wat heb je in het verleden al ondernomen dat succesvol was in de zorg voor je gezondheid? Welke financiële bijdrage kun je en wil je geven aan het herstel van jouw gezondheid?


Werkgevers

Werknemers zijn uw kapitaal. Zij dragen immers zorg voor de omzet binnen uw bedrijf. Tenminste, als ze niet ziek thuis zitten. Wat is het u als werkgever waard dat dit kapitaal gezond is en vitaal blijft? Wat wilt u en wat kunt u als werkgever bijdragen aan ideeën, plannen, oplossingsrichtingen en financiering in de zorg voor gezondheid van uw medewerkers?


Verzekeraars 

Een zieke verzekernemer wilt u zo snel mogelijk weer terug in het arbeidsproces. Niet alleen om de kosten te drukken, maar vooral om een bijdrage leveren aan veerkrachtige en vitale cliënten. Alleen op deze manier is duurzaam verzekeren mogelijk. Wat wilt u en wat kunt u als verzekeraar bijdragen aan de Zorg voor Gezondheid van uw cliënten? Welke ideeën, plannen en oplossingsrichtingen van de verzekerden ontstaan er en kunnen samen met u tot concrete uitvoering leiden?


Gemeenten

De financiële druk op de begroting van de gezondheidsnota is enorm. De oplossing zit niet in het aanvragen van meer subsidies of bezuinigen op onderdelen binnen de nota. Stichting IkiBuntu denkt graag met u mee over hoe Participatief Actieonderzoek een bijdrage kan leveren aan de totale Zorg voor Gezondheid binnen uw gemeenten. Vanuit deelgeverschap, d.w.z. hoe kunnen de burgers in co-creatie met de gemeente een bijdrage leveren aan elkaars veerkracht & vitaliteit, en daarin ook de regie en verantwoordelijkheid leren nemen.