Oermodern Ouderschap

Oermodern Ouderschap

In de vroege kinderjaren, de zwangerschap en zelfs al dáárvoor wordt het fundament gelegd voor de zorg voor gezondheid. Oermodern Ouderschap wil de kennis omtrent deze belangrijke periode bij (aanstaande) ouders vergroten en eraan bijdragen dat zij   vitale en veerkrachtige ouders voor hun kind kunnen zijn.

Om ouders in staat te stellen goed voor zichzelf te zorgen in het ouderschap, is het van groot belang dat zij er niet alleen voor staan. De aanwezigheid van informele sociale steun biedt hen ruimte om gezonde keuzes voor zichzelf en hun kind(eren) te maken. Oermodern Ouderschap faciliteert samenwerking en verbinding voor het creëren van plannen en acties naar meer informele sociale steun.Samenredzaamheid!


Oermodern Ouderschap is een concept van IkiBuntu, waarbij (aanstaande) ouders en professionals door middel van Participatief Actie onderzoek gezamenlijk toewerken    

naar meer samenredzaamheid in het ouderschap. We brengen verschillende perspectieven in kaart, verbinden ouders en professionals met elkaar, co-creëren acties en plannen en bouwen stapsgewijs aan eigenaarschap. Zo ontstaat er een beweging die    samenredzaamheid duurzaam vergroot.

Fysieke locatie Diabetes

Unieke toegevoegde waarde

Oermodern Ouderschap is een uniek concept, omdat het gezondheid benadert vanuit samenredzaamheid. Samenredzaamheid draagt er aan bij dat ouders goed voor zichzelf kunnen zorgen, goed voor hun kind(eren) kunnen zorgen én de voorbeeldfunctie naar hun kind(eren) in gezond gedrag tot bloei kunnen laten komen. Kinderen doen namelijk niet wat volwassenen zeggen, maar doen wat zij doen. Gezonde keuzes beginnen dan ook bij de ouder(s). Ondersteuning van de ouder betekent ondersteuning van het kind. Ouders verkiezen informele steun meestal boven de steun van professionals. De plannen en acties die ouders en professionals co-creëren, zijn gericht op samenredzaamheid vóór en dóór (aanstaande) ouders.


Oermodern Ouderschap schept een omgeving waarbij vruchtbare grond ontstaat voor duurzame veranderingen. Door gebruik te maken van Participatief Actieonderzoek zijn alle voorwaarden aanwezig voor eigenaarschap en draagvlak voor de ontstane plannen en acties. Oermodern Ouderschap is géén interventie die gekopieerd kan worden naar een nieuwe context. Het is een veranderstrategie die met dezelfde ingrediënten in iedere nieuwe context passende acties en plannen kan ontwikkelen.

Ieder mens en elke context is anders en vraagt om een unieke benadering. Samen bewegen we naar een toekomst waarin ouders vitaal en veerkrachtig zijn en kinderen een sterk fundament ontwikkelen voor een gezond en gelukkig leven.

Oermodern Ouderschap heeft toegevoegde waarde in het bestaande aanbod van interventies, omdat het gericht is op de voorbeeldfunctie die ouders/verzorgers hebben. Ze richt zich op het gezin en maatschappij als systeem dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het creëert binnen het systeem eigenaarschap in de Zorg voor Gezondheid en draagvlak voor verandering.

Het primaire doel is om de door ouders ervaren gezondheid te behouden en zo nodig te vergroten en hen te ondersteunen bij het geven van het goede voorbeeld. Daarnaast zal Oermodern Ouderschap vooral ook het steunend netwerk vergroten. Participatief ActieOnderzoek zorgt ervoor dat de inhoud van het concept flexibel is en naar behoefte van de groep wordt samengesteld. Daarbinnen is er 

aandacht voor de volgende thema’s: zorgen voor jezelf, ouderschap, partnerrelatie, steunend netwerk, voedend eten, natuurlijk bewegen, bewust ontspannen, betekenisvol leven en uitgerust wakker worden. Deze thema’s zijn tot stand gekomen vanuit het behoefteonderzoek (masterthesis

Healthy Ageing Professional) naar sociale steun bij ouders in de eerste 1000 dagen van een kind en recente wetenschappelijke inzichten omtrent leefstijl en ouderschap. Daarnaast waren de Blue Zones een grote inspiratiebron. Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen in goede gezondheid bovengemiddeld oud worden.

Plannen & Acties in de praktijk

Oermodern Ouderschap is actief in Hoogeveen. In 2021 zijn hier de eerste plannen en acties in de
praktijk gebracht.


Ouder&Kind Café: een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders, waarbij men eens per twee
weken samenkomt    
rondom 
een thema. Het Ouder&Kind Café    
vergroot het sociale netwerk van
(aanstaande) ouders en zij bieden elkaar    
praktische, emotionele en informatieve steun. Tevens blijkt
het Ouder&Kind Café    
een broedplaats voor de verdere ontwikkeling van samenredzaamheid.
Ondersteuning bij zelfzorg & leefstijl: (aanstaande) ouders kunnen bij Oermodern Ouderschap
terecht voor begeleiding binnen de leefstijlpijlers Voedend Eten, Natuurlijk Bewegen, Uitgerust
Wakker Worden, Bewust Ontspannen, Betekenisvol Leven    
en dit alles binnen een Steunend Netwerk.
Oermodern Ouderschap werkt middels Positieve Gezondheid naar veerkrachtige en vitale ouders.
De eerste 1000 dagen zijn de allerbelangrijkste periode in het leven. In    
deze fase wordt het
fundament gelegd voor welzijn    
en gezondheid in het volwassen leven. Deze periode start bij de

bevruchting, maar de gezondheid van de vader en moeder in de maanden daarvóór    
speelt 
al een
belangrijke rol. Gezondheid vanaf de kinderwens tot in het ouderschap: Oermodern Ouderschap
zorgt dat ouders    
er niet alleen voor staan.


Wil jij ook aan de slag met het vergroten van samenredzaamheid in jouw dorp, stad, gemeente of

organisatie? Meld jouw interesse bij Ilona? Oermodern Ouderschap? zodat we samen van start

kunnen 

gaan!

Aankomende events Ouder & Kind Café

1

SEPT
10:00

De Eerste Hapjes


Ilona van Oermodern Ouderschap

13

SEPT
10:00

Baby Spa Drenthe: Floaten & massage

Dorien van baby spa Drenthe

29

SEPT
10:00

Gezinsplanning

Verloskundigenpraktijk Petit

Thema bijeenkomsten 2022

11

OKT
10:00

Borstvoeding combineren met werk

Lactatiedeskundige Amanda

27

OKT
10:00

Slapen als een babyIlona van Oermodern Ouderschap

8

NOV
10:00

Zindelijkheid


Debora van Beweegwijs.nu