Over ikibuntuStichting IkiBuntu wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan het creëren van een nieuw zorgsysteem. Een systeem waarbij de focus ligt op de Zorg voor Gezondheid en niet langer op ziekte en zorg. Dit doet ze door in co-creatie met zowel burgers, zorgprofessionals, ondernemers als ook met de omgeving initiatieven te ontplooien op het gebied van voor- en nazorg bij leefstijlgerelateerde aandoeningen.  


Het concept is om meerdere redenen uniek te noemen. Allereerst de locatie: een prachtig voormalig klooster in Zenderen met 80 kamers, vanwaaruit invulling gegeven wordt aan de zes gezondheidspijlers van de Blue Zones: steunend netwerk, voedend eten, natuurlijk bewegen, bewust ontspannen, betekenisvol leven en uitgerust wakker worden. 


Uniek is ook dat  er géén gebruik gemaakt wordt van een programma. Iedereen wordt gezien als deelgever en draagt naar vermogen bij aan zowel ideeën, plannen, acties en bekostiging. Dat betekent dat iedereen welkom is, ook als je niet financieel kunt bijdragen en toch graag wilt herstellen van lichamelijke en/of psychische klachten. 

Stichting IkiBuntu is pionier in het opzetten van een nieuw gezondheidszorgsysteem. Een systeem met de focus op gezondheid & gedrag en niet langer op ziekte & zorg. Het unieke van het ontwerp is dat iedereen hierin kan participeren. Gezondheid herbergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid: samen dragen we zorg voor elkaars veerkracht en vitaliteit. Door deel te nemen aan diverse initiatieven van IkiBuntu, ontdekken professionals en burgers samen, hoe men invulling wil geven aan een veerkrachtig & vitaal leven.


Het concept van IkiBuntu is een antwoord op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Op 1 januari 2020 hadden ruim 10,2 miljoen mensen in Nederland (59% van de Nederlandse bevolking) één of meer chronische aandoeningen. Veel van deze aandoeningen zijn leefstijlgerelateerd en hebben dus een sterke link met leefstijl. 

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft op dit moment overgewicht en de verwachting is dat in 2040 zestig procent van de Nederlanders overgewicht heeft. Overgewicht is een belangrijke voorspeller voor het krijgen van diabetes type 2 en kanker. Op dit moment krijgt 1 op de 3 Nederlanders de diagnose kanker. 750 mensen krijgen wekelijks de diagnose diabetes type 2. De impact hiervan op de ervaren gezondheid en ziektelast is enorm.


Het huidige zorgsysteem blijkt onvoldoende instaat om het tij te keren. Tijd om afscheid te nemen van dit oude systeem, dat piept en kraakt aan alle kanten: de ziektelast neemt toe, het kost meer dan 100 miljard per jaar en de personeelstekorten zijn overal voelbaar...

Onze locatie in het voormalige klooster van Zenderen

Door een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuw zorgsysteem wil Stichting IkiBuntu een beweging op gang brengen van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag via Mens & Maatschappij. Dit doet ze door in co-creatie met zowel zorgprofessionals, ondernemers als burgers verschillende initiatieven te ontwikkelen op het gebied van chronisch en leeftijlgerelateerde aandoeningen.

De Zorg voor Gezondheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle betrokkenen (patiënten, cliënten, zorgvragers, zorgprofessionals, familie) zijn DEELGEVERS: ze dragen naar vermogen bij aan ideeën, plannen, acties, uitvoering én financiering aan een zorgsysteem waar ze zelf ook onderdeel van zijn.

1. Bouwen aan een gezonde generatie m.b.v. het concept ‘Oermodern Ouderschap’

2. Creëren van Eigenaarschap in de Zorg voor Gezondheid, waarbij regie en verantwoordelijkheid bij de deelgever in balans zijn

3. Grip krijgen op eigen gezondheid en gedrag en daarin samensturen met zorgprofessionals

4. Ontspannen en vol energie herstellen van diabetes type 2 en kanker

5. Beweging brengen in de transitie van ziektezorg naar zorg voor gezondheid via mens en maatschappij

ONZE CONCEPTEN ZIJN ONTWIKKELD in samenwerking met zorgprofessionals

team Ikibuntu 

Master Healthy Ageing Professional (Msc)


         Master Healthy Ageing                    Professional (Msc)                         

 CommunicatiemanagerHenkjan Peters

Conceptontwikkeling